Kernwaarden

Onze school is een sluis voor alle leerlingen uit het dorp: de geleidelijke overgang van het dorp naar de multiculturele Nederlandse samenleving.

We geven dat ook concreet vorm in de dagelijkse omgang met elkaar. Wij richten ons onderwijs zo in dat ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen naar eigen aard en mogelijkheden. Wij laten de leerlingen kennis maken met allerlei verschillende aspecten van de samenleving. We streven er naar een schoolklimaat te creëren waarin een ieder zich veilig voelt.

..