0561-499135Hoofdweg 55, 8486 GC Oldelamerdirectie.delamer@comprix.nl

Medezeggenschapsraad OBS De Lamer

Aan elke school is een medezeggenschapsraad verbonden. Dit inspraakorgaan heeft tot doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en personeel) medezeggenschap te geven. De MR kan een adviserende rol en soms een instemmende rol hebben met betrekking tot het bevoegd gezag. De MR bestaat uit ouders van ingeschreven leerlingen van onze school en aan de school met leerkrachten. Taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

  • Susan Ziel voorzitter (ouder, voorzitter)
  • Minke van Rosmalen (personeel, secretaris)
  • Hans Hoekstra (ouder, lid)
  • Lotte Potiek (ouder, lid)
  • Jeltje Dijkstra (personeel, lid)
  • Maaike van der Kooij (personeel, lid)