Praktische informatie

Oudervereniging OBS De Lamer

Deze vereniging bestaat uit en wordt gekozen door ouders of verzorgers van ingeschreven leerlingen van onze school. Zes á zeven keer per jaar komt de OV in vergadering bijeen. Tijdens deze vergadering is er een afgevaardigde van het team aanwezig. De vergaderingen van de OV zijn openbaar. Dit houdt in dat iedere ouder bij deze vergadering aanwezig mag zijn.

Taken, bevoegdheden en verkiesbaarheid zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de OV.

  • Wiljan Oenema (ouder)
  • Miranda Kuipers (ouder, secretaris)
  • Wilco Bom (ouder, lid)
  • Siebrig Flapper (ouder, voorzitter)
  • Alien van der Tol (ouder, penningmeester)
  • Geeske de Boer (personeel, lid)
  • Nikki Siegersma (personeel, lid)