0561-499135Hoofdweg 55, 8486 GC Oldelamerdirectie.delamer@comprix.nl

Obs de Lamer beschikt over een actueel schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP worden de ondersteuningsmogelijkheden van onze school beschreven. Wij willen passend en meer inclusief onderwijs bieden en zijn optimistisch over de mogelijkheden die kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte binnen onze school. We richten ons op wat kinderen wel kunnen. 

Extra ondersteuning wordt door stichting Comprix mogelijk gemaakt middels het beschikbaar gestelde budget passend onderwijs van het samenwerkingsverband. Binnen het SOP kan het bijvoorbeeld gaan om specifieke methodieken en materialen, deskundigheid van specialisten, meer handen in de klas of een aanpassing in het gebouw. Het kan ook zijn dat een andere school beter is toegerust om aan de onderwijsbehoeften van een kind te voldoen. Dat kan een andere basisschool met een meer passend profiel, maar ook een school voor speciaal (basis)onderwijs zijn.

De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband ‘Passend Onderwijs Friesland’ vormen samen de basis van dekkende ondersteuningsvoorzieningen in onze regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en passende ondersteuning te krijgen. Ons schoolondersteuningsprofiel wordt eens per vier jaar besproken en vastgesteld door onze medezeggenschapsraad.